CÀNG BÁNH XE ĐẨY – KIỂU L (bánh xe Cao Su Đen, tải trung bình)

Giá: Liên hệ

CÀNG BÁNH XE ĐẦY – KIỂU L : Càng bằng thép carbon mạ nickel (nước mạ bóng & đẹp hơn loại xi kẽm), bánh xe làm bằng Cao Su Đen dán trên niềng gang đúc. Lọai chịu tải trung bình.

Các mã số :

1- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 100×35, tải trọng max 75kg mỗi càng bánh xe :

L-F/RU-100 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

L/RU-100 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

L-B/RU-100 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh Cao Su).

2- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 125x40mm, tải trọng max 100kg mỗi càng bánh xe :

L-F/RU-130 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

L/RU-130 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

L-B/RU-130 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh Cao Su).

3- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 150x40mm, tải trọng max 125kg mỗi càng bánh xe :

L-F/RU-150 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

L/RU-150 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

L-B/RU-150 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh Cao Su).

4- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 200x42mm, tải trọng max 150kg mỗi càng bánh xe :

L-F/RU-200 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

L/RU-200 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

L-B/RU-200 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh Cao Su).

VIDEO TRỰC QUAN : CÁC LỌAI CÀNG BÁNH XE ĐẨY