CÀNG BÁNH XE ĐẨY – KIỂU L (bánh xe PU Xanh niềng thép dập, tải cao)

Giá: Liên hệ

CÀNG BÁNH XE ĐẦY – KIỂU L : Càng bằng thép carbon mạ nickel (nước mạ bóng & đẹp hơn loại xi kẽm), bánh xe làm bằng PU Xanh (Poly Urethane) dán trên niềng thép dập mạ kẽm. Lọai chịu tải cao.

Các mã số :

1- Cỡ bánh xe PU Xanh, đường kính 100×35, tải trọng max 150kg mỗi càng bánh xe :

L-F/PU-S-100 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L/PU-S-100 (lọai càng xoay được, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L-B/PU-S-100 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh PU Xanh niềng thép dập).

2- Cỡ bánh xe PU Xanh, đường kính 125x40mm, tải trọng max 150kg mỗi càng bánh xe :

L-F/PU-S-130 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L/PU-S-130 (lọai càng xoay được, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L-B/PU-S-130 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh PU Xanh niềng thép dập).

3- Cỡ bánh xe PU Xanh, đường kính 150x40mm, tải trọng max 200kg mỗi càng bánh xe :

L-F/PU-S-150 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L/PU-S-150 (lọai càng xoay được, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L-B/PU-S-150 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh PU Xanh niềng thép dập)

4- Cỡ bánh xe PU Xanh, đường kính 200x42mm, tải trọng max 200kg mỗi càng bánh xe :

L-F/PU-S-200 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L/PU-S-200 (lọai càng xoay được, bánh PU Xanh niềng thép dập),

L-B/PU-S-200 (lọai càng xoay được, có thắng, bánh PU Xanh niềng thép dập).

VIDEO TRỰC QUAN : CÁC LỌAI CÀNG BÁNH XE ĐẨY