CÀNG BÁNH XE ĐẨY – KIỂU R (bánh xe Cao Su Đen, tải trung bình)

  Giá: Liên hệ

  CÀNG BÁNH XE ĐẦY – KIỂU R : Càng bằng thép carbon mạ kẽm, bánh xe làm bằng Cao Su Đen dán trên niềng thép dập. Lọai chịu tải trung bình.

  Mã số :

  1- Cỡ bánh xe có đường kính 100×36, tải trọng max 70kg mỗi càng bánh xe :

  R-F/RU-S-100 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su đen),

  R/RU-S-100 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su đen)

  R-T/RU-S-100 (lọai càng xoay được, có thắng & khóa, bánh Cao Su đen)

  2- Cỡ bánh xe có đường kính 130×36, tải trọng max 80kg mỗi càng bánh xe :

  R-F/RU-S-130 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su đen),

  R/RU-S-130 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su đen)

  R-T/RU-S-130 (lọai càng xoay được, có thắng & khóa, bánh Cao Su đen)

  3- Cỡ bánh xe có đường kính 150×36, tải trọng max 90kg mỗi càng bánh xe :

  R-F/RU-S-150 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su đen),

  R/RU-S-150 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su đen)

  R-T/RU-S-150 (lọai càng xoay được, có thắng & khóa, bánh Cao Su đen)

  4- Cỡ bánh xe có đường kính 200×45, tải trọng max 100kg mỗi càng bánh xe :

  R-F/RU-S-200 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su đen),

  R/RU-S-200 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su đen)

  R-T/RU-S-200 (lọai càng xoay được, có thắng & khóa, bánh Cao Su đen)

  VIDEO TRỰC QUAN : CÁC LỌAI CÀNG BÁNH XE ĐẨY