DENZOLLA XLT – API SG/CF – SAE 20W50

Giá: Liên hệ

Mô tả: Chủng lọai : nhớt động cơ đa cấp, loại cao cấp, dùng cho động cơ xăng…