MỠ BÔI TRƠN MÁY – AN TOÀN CHO THỰC PHẨM – BESSIL – 25

Giá: Liên hệ

MỠ BÔI TRƠN MÁY – AN TOÀN CHO THỰC PHẨM – BESSIL – 25

– BESSIL – 25 là loại mỡ silicone (chất làm đặc là xà phòng vô cơ, dầu gốc là silicone), được sử dụng để bôi trơn cho các cơ cấu vận hành chịu điều kiện nhiệt độ biến đổi mạnh, có sự tấn công của nước mặn, của độ ẩm và một số tác nhân hoá chất khác.

– BESSIL – 25 thường dùng để bôi trơn cho các van, ren & cơ cấu dùng ren, xích, … Nhiệt độ hoạt động từ -50oC đến 180oC.

– BESSIL – 25 là mỡ có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm USDA H1. THÍCH HỢP ĐỂ DÙNG TRÊN CÁC LOẠI MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & MÁY CHẾ BIẾN DƯỢC PHẨM

VIDEO TRỰC QUAN : DẦU MỠ BÔI TRƠN – LỌAI ĐẶC CHỦNG

Danh mục: