CÀNG BÁNH XE ĐẨY – KIỂU H (bánh xe Cao Su Đen, tải trung bình)

  Giá: Liên hệ

  CÀNG BÁNH XE ĐẦY – KIỂU H : Càng bằng thép carbon mạ nickel (nước mạ bóng & đẹp hơn loại xi kẽm), bánh xe làm bằng Cao Su Đen dán trên niềng gang đúc. Lọai chịu tải cao.

  Các mã số :

  1- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 100×35, tải trọng max 75kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-100 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

  H/RU-100 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

  2- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 125x40mm, tải trọng max 100kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-130 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

  H/RU-130 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

  3- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 150x40mm, tải trọng max 125kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-150 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

  H/RU-150 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su),

  4- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 200x42mm, tải trọng max 150kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-200 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su),

  H/RU-200 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su)

  5- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 205x56mm, tải trọng max 200kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-250-S (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su, Mâm Thép)

  H/RU-250-S (lọai càng xoay được, bánh Cao Su, Mâm Thép)

  6- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 260x75mm, tải trọng max 200kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-350-S (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su, Mâm Thép)

  H/RU-350-S (lọai càng xoay được, bánh Cao Su, Mâm Thép)

  7- Cỡ bánh xe Cao Su Đen, đường kính 200x68mm, tải trọng max 300kg mỗi càng bánh xe :

  H-F/RU-8×3 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh Cao Su, Mâm Thép)

  H/RU-8×3 (lọai càng xoay được, bánh Cao Su, Mâm Thép)

  VIDEO TRỰC QUAN : CÁC LỌAI CÀNG BÁNH XE ĐẨY