CÀNG BÁNH XE ĐẨY – KIỂU M (bánh xe PU, tải cao)

  Giá: Liên hệ

  CÀNG BÁNH XE ĐẦY – KIỂU M : Càng bằng thép carbon mạ Nikken, bánh xe làm bằng PU dán trên niềng gang. Lọai chịu tải cao.

  Các mã số :

  1- Cỡ bánh xe PU, đường kính 100×35, tải trọng max 400kg mỗi càng bánh xe :

  M-F/PU-100 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU),

  M/PU-100 (lọai càng xoay được, bánh PU),

  M-B/PU-100 (lọai càng xoay được, có khóa, bánh PU),

  2- Cỡ bánh xe PU, đường kính 125×41, tải trọng max 420kg mỗi càng bánh xe :

  M-F/PU-130 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU),

  M/PU-130 (lọai càng xoay được, bánh PU),

  M-B/PU-130 (lọai càng xoay được, có khóa, bánh PU),

  3- Cỡ bánh xe PU, đường kính 150×41, tải trọng max 440kg mỗi càng bánh xe :

  M-F/PU-150 (lọai càng chỉ đẩy thẳng, bánh PU),

  M/PU-150 (lọai càng xoay được, bánh PU),

  M-B/PU-150 (lọai càng xoay được, có khóa, bánh PU),

  VIDEO TRỰC QUAN : CÁC LỌAI CÀNG BÁNH XE ĐẨY